ผศ.นพ.ธีระเทพ ตันตยาคม

ศูนย์เลสิก

Specialty

จักษุวิทยา

Sub-specialty

กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรทางจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Fellowship in Cornea External diseases and Refractive Surgery (University of California San Diego)
Schedule
DayTimeLocation
พฤหัสบดี09:00 - 12:00ศูนย์เลสิก ชั้น 4
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there