นพ.เหรียญชัย จูฬาวิเศษกุล

ศูนย์อายุรกรรม

Specialty

อายุรศาสตร์

Sub-specialty

ประสาทวิทยา

เวชศาสตร์ครอบครัว

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

การศึกษา

– แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

– วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์

– วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ประสาทวิทยา

Schedule
DayTimeLocation
จันทร์14:00 - 16:00ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 1
พุธ17:00 - 20:00ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 1
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there