นพ. ประธาน ปิยสุนทร

ศูนย์เลสิก

Specialty

จักษุวิทยา

Sub-specialty

กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรจักษุวิทยา กระจกตา และการผ่าตัดแก้ไขสายตา
Schedule
DayTimeLocation
อาทิตย์10:00 - 12:00ศูนย์เลสิก ชั้น 4
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there