นพ.ภูชิต สุขพัลลภรัตน์

ศูนย์อายุรกรรม

Specialty

อายุรศาสตร์

Sub-specialty

ประสาทวิทยา

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

วุฒิบัตร

– วุฒิบัตรสาขาประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

การอบรมเฉพาะทาง

– Clinical Neurophysiology/Epilepsy Course, USA

– Advance Electromyography, USA

การศึกษา

– แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Schedule
DayTimeLocation
เสาร์10:00 - 12:00ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 1
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there