พญ.จีรภัทร วงศ์ชินศรี

ศูนย์อายุรกรรม

Specialty

อายุรศาสตร์

เวชศาสตร์ครอบครัว

Sub-specialty

โรคข้อและรูมาติสซั่ม

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

การศึกษา

– แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

– วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์

– วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

– วุฒิบัตรอนุสาขาอาชีวศาสตร์

Schedule
DayTimeLocation
จันทร์12:00 - 16:00ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 1
อังคาร08:00 - 12:00ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 1
พุธ12:00 - 16:00ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 1
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there