นพ.สมหวัง อำนรรฆกิตติกุล

ศูนย์อายุรกรรม

Specialty

อายุรศาสตร์

Sub-specialty

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

การศึกษา

– แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

– วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์

– วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

Schedule
DayTimeLocation
จันทร์17:00 - 20:00ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 1
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there