พญ.เนสินี เก้าเอี้ยน

ศูนย์อายุรกรรม

Specialty

อายุรศาสตร์

Sub-specialty

อายุรศาสตร์โรคไต

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

วุฒิบัตร

– วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์

– วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต

การศึกษา

– แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Schedule
DayTimeLocation
อังคาร08:00 - 17:00ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 1
พุธ08:00 - 17:00ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 1
พฤหัสบดี08:00 - 19:00ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 1
ศุกร์08:00 - 14:00ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 1
เสาร์09:00 - 19:00ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 1
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there