ผศ.นพ.ยุทธนา อภิชาตบุตร

ศูนย์อายุรกรรม

Specialty

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ

Sub-specialty

โรคระบบทางเดินหายใจ

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ

โรคมะเร็งทางเดินหายใจ

ส่องกล้องทางเดินหายใจ

ผู้ป่วยวิกฤตทุกประเภท

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกียรตินิยมอันดับ2

Board Certifications

– วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

– วุฒิบัตรอนุสาขาโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

Schedule
เฉพาะกรณีนัดหมายล่วงหน้า
หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่
โทร 02 220 7999
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there