นพ.พงศกร ค้ำพันธุ์

ศูนย์อายุรกรรม

Specialty

อายุรศาสตร์

Sub-specialty

เวชศาสตร์โรคปอดและการดูแลผู้ป่วยวิกฤตเกี่ยวกับปอด

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

การศึกษา

– แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

– วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลขอนแก่น
– วุฒิบัตรอนุสาขาโรคระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤตการหายใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Schedule
DayTimeLocation
เสาร์17:00 - 20:00ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 1
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there