พญ.วีณา ครุฑสวัสดิ์

ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร

Specialty

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

Sub-specialty

เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

วุฒิบัตร

– วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, 2554

– วุฒิบัตรอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, 2556

การศึกษา

– แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

– Infertile treatment

– PGT

– Hysteroscopy

Schedule
DayTimeLocation
อังคาร08:00 - 13:00 ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร ชั้น 4
พุธ08:00 - 13:00 ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร ชั้น 4
ศุกร์08:00 - 13:00 ศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร ชั้น 4
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there