พญ.กรุณา อธิกิจ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

Specialty

อายุรศาสตร์

Sub-specialty

เวชศาสตร์ใต้น้ำ

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

การฝึกอบรมด้านอื่นๆ

– หลักสูตรเทคนิคเวชศาสตร์ใต้น้ำและความดันบรรยากาศสูง, 2559
– โครงการเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงเบื้องต้น สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
– Fundamental Training in Hyperbaric Medicine

การศึกษา

–แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546

วุฒิบัตร

– วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์, 2553

– วุฒิบัตร Would Care and Hyperbaric Medicine, International ATMO, Texas, U.S.A.

Schedule
DayTimeLocation
จันทร์08:00 - 16:00ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2
อังคาร08:00 - 17:00ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2
พุธ08:00 - 19:00ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2
พฤหัสบดี08:00 - 15:00ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2
ศุกร์08:00 - 17:00ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there