พญ.ณุชชนา แก้วภราดัย

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

Specialty

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

Sub-specialty

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

วุฒิบัตร

– วุฒิบัตรสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, 2549

การศึกษา

– แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543

Schedule
DayTimeLocation
จันทร์08:00 - 16:00ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2
อังคาร08:00 - 16:00ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2
พุธ08:00 - 16:00ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2
พฤหัสบดี08:00 - 16:00ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2
ศุกร์08:00 - 16:00ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there