พญ.ธัญกมล ไอศูรย์พิศาลศิริ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

Specialty

เวชศาสตร์ครอบครัว

Sub-specialty

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

การศึกษา

– แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วุฒิบัตร

– วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

– วุฒิบัตร American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine

Schedule
DayTimeLocation
พุธ08:00 - 17:00ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2
พฤหัสบดี08:00 - 17:00ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2
ศุกร์08:00 - 17:00ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2
อาทิตย์08:00 - 17:00ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there