นพ.ปรัชญ์ กำลังสินเสริม

ศูนย์กระดูกและข้อ

Specialty

ออร์โธปิดิกส์

Sub-specialty

เวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดผ่านกล้องส่องข้อ

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

การศึกษา

– แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

– วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
– วุฒิบัตรอนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้องข้อ

Schedule
DayTimeLocation
จันทร์09:00 - 18:00ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น 3
อังคาร09:00 - 18:00ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น 3
พุธ09:00 - 18:00ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น 3
พฤหัสบดี09:00 - 18:00ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น 3
เสาร์09:00 - 18:00ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น 3
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there