ดร. นพ.จตุพล คงถาวรสกุล

ศูนย์กระดูกและข้อ

Specialty

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Sub-specialty

ด้านอนุสาขาข้อสะโพกและข้อเข่า

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

การศึกษา

– มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลรามาธิบดี), 2546

วุฒิบัตร

– วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, 2551

– ศึกษาดูงานเฉพาะทางด้านอนุสาขาข้อสะโพกและข้อเข่า ณ โรงพยาบาลตำรวจ, 2551-2552

Schedule
DayTimeLocation
จันทร์15:00 - 16:00ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น 3
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there