น.ท.นพ.เอกพงษ์ โกมลหิรัณย์

ศูนย์กระดูกและข้อ

Specialty

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

เวชศาสตร์ครอบครัว

Sub-specialty

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

วุฒิบัตร

– วุฒิบัตรสาขาออร์โธปิดิกส์

– ประกาศนียบัตรเวชศาสตร์การกีฬา

– ประกาศนียบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว

การศึกษา

– แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Schedule
DayTimeLocation
พฤหัสบดี09:00 - 12:00ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น 3
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there