นพ.ปฏิเวช งามวิจิตวงศ์

ศูนย์กระดูกและข้อ

Specialty

ออร์โธปิดิกส์

Sub-specialty

ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์

Language

Qualification

การศึกษา

– แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

– วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

– วุฒิบัตรอนุสาขาศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์

Schedule
DayTimeLocation
จันทร์16:30 - 18:30ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น 3
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there