นพ.มนตรี สิริไพบูลย์กิจ

ศูนย์กระดูกและข้อ

Specialty

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

เวชศาสตร์ครอบครัว

Sub-specialty

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

การศึกษา

– แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

– วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

– วุฒิบัตรอนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้องข้อ

Schedule
DayTimeLocation
อังคาร16:30 - 18:30ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น 3
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there