นพ.รณชัย มโนพาประเสริฐ

ศูนย์กระดูกและข้อ

Specialty

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

เวชศาสตร์ครอบครัว

Sub-specialty

การผ่าตัดกระดูกสันหลัง

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

การศึกษา

– แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ Bicol Christian College of Medicine, Philippines

วุฒิบัตร

– วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

– วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

Schedule
DayTimeLocation
ศุกร์16:30 - 18:30ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น 3
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there