พญ.ชลิดา ผู้บังเกิดผล

ศูนย์กายภาพบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ

Specialty

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

Sub-specialty

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

การศึกษา

– แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

– วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

– วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

Schedule
DayTimeLocation
จันทร์08:00 - 17:00ศูนย์กายภาพบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ ชั้น 3
อังคาร08:00 - 17:00ศูนย์กายภาพบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ ชั้น 3
พุธ08:00 - 17:00ศูนย์กายภาพบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ ชั้น 3
พฤหัสบดี08:00 - 17:00ศูนย์กายภาพบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ ชั้น 3
ศุกร์08:00 - 17:00ศูนย์กายภาพบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ ชั้น 3
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there