นพ.ศุภโชค มหาสุคนธ์

คลินิกสูติ-นรีเวช

Specialty

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

Sub-specialty

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

วุฒิบัตร

– วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 2548

การศึกษา

– แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การฝึกอบรมอื่นๆ

– ประกาศนียบัตรฝังเข็มหลักสูตร 3 เดือน, กระทรวงสาธารณสุข, 2548

– ประกาศนียบัตรฝังเข็มหลักสูตร 3 เดือน, กระทรวงสาธารณสุข, 2548

– ประกาศนียบัตรหลักสูตรความงาม 6 เดือน, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2551

– ประกาศนียบัตรคีเลชั่น บำบัด, สมาคมคีเลชั่น, 2552

– ประกาศนียบัตรเซลบำบัด, สมาคมเซลบำบัด, 2555

Schedule
DayTimeLocation
จันทร์08:00 - 17:00คลินิกสูติ-นรีเวช ชั้น 4
อังคาร08:00 - 17:00คลินิกสูติ-นรีเวช ชั้น 4
พุธ08:00 - 17:00คลินิกสูติ-นรีเวช ชั้น 4
พฤหัสบดี08:00 - 13:00คลินิกสูติ-นรีเวช ชั้น 4
อาทิตย์08:00 - 17:00คลินิกสูติ-นรีเวช ชั้น 4
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there