พญ.วรรณา เอื้อโสภณ

ศูนย์จักษุ

Specialty

จักษุวิทยา

Sub-specialty

กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

การศึกษา

– มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลศิริราช), 2544

วุฒิบัตร

– วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา, 2550

– อนุมัติบัตรอนุสาขาจักษุวิทยากระจกตาและการแก้ไขสายตา, 2551

Schedule
DayTimeLocation
อังคาร09:00 - 12:00ศูนย์จักษุ ชั้น 4
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there