นพ.สง่า พินิจพิชิตกุล

คลินิกสูติ-นรีเวช

Specialty

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

Sub-specialty

การผ่าตัดด้วยกล้อง

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

การศึกษา

– แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ความชำนาญพิเศษ

– Total Laparoscopic Hysterectomy (TLH)
– Non-Descent Vaginal Hysterectomy (NDVH)
– Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery (NOTES Hysterectomy)
– Laparoscopic Assisted Vaginal Hysterectomy (LAVH)
– Pelviscopic Surgery

วุฒิบัตร

– วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย 2541

Schedule
เฉพาะกรณีนัดหมายล่วงหน้า
หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่
โทร 02 220 7999
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there