นพ.สุรวีย์ นาวินปกาสิตย์

ศูนย์จิณณ์ เวลเนส

Specialty

เวชศาสตร์ป้องกัน

Sub-specialty

สาธารณสุขศาสตร์

เวชศาสตร์วิถีชีวิต

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

วุฒิบัตร

– วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน

การศึกษา

– แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การอบรมเฉพาะทาง

– Master Degree of Dermatology

– Botulinum Toxin & Filler Course

Schedule
DayTimeLocation
อังคาร14:00 - 17:00ศูนย์ศัลยกรรมความงาม ชั้น B1
พฤหัสบดี14:00 - 17:00ศูนย์ศัลยกรรมความงาม ชั้น B1
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there