นพ.วรพงษ์ เลิศวีระศิริกุล

ศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

Specialty

ศัลยศาสตร์

Sub-specialty

ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะ

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

วุฒิบัตร

วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา แพทยสภา

การศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Schedule
DayTimeLocation
อาทิตย์09:00 - 14:00ศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะ
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there