นพ.ภูมิบาล เวศย์พิริยะกุล

ศูนย์กระดูกและข้อ

Specialty

ออร์โธปิดิกส์

Sub-specialty

การผ่าตัดกระดูกสันหลัง

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

การศึกษา

–  แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

– วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
– วุฒิบัตรอนุสาขาการผ่าตัดกระดูกสันหลัง, ประเทศญี่ปุ่น

Schedule
DayTimeLocation
อาทิตย์13.00 - 16.00ศูนย์กระดูกและข้อ
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there