นพ.อนุวัตร จิตต์จรัส

ศูนย์จักษุ

Specialty

จักษุวิทยา

Sub-specialty

กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรจักษุวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • อนุมัติบัตร เวชศาสตร์ครอบครัว
  • อบรมด้านกระจกตาและรักษาสายตาด้วยเลเซอร์ (เลสิค) จากสหรัฐอเมริกาและสวิสเซอร์แลนด์
  • Clinical fellowship of Cornea and Glaucoma and Refractive Surgery,Philips Eye Hospital, - Minnesota University, Mineapolis, Minnesota.
Schedule
DayTimeLocation
พุธ13.00 - 16.00ศูนย์จักษุ ชั้น 4
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there