นพ.อัษฎายุธ พูลพิทยาธร

ศูนย์หัวใจ

Specialty

อายุรศาสตร์

Sub-specialty

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ อนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจ

Language

ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

Qualification

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
  • วุฒิบัตรอายุศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ประกาศณียบัตรอบรมทางด้านระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ (หลักสูตรนานาชาติ) หน่วยระบาดวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ประกาศณียบัตร อนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจ โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรง พยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศณียบัตร อนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจจาก International board of heart rhythm examiners. (IBHRE)

การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Schedule
DayTimeLocation
อังคาร08.00 - 15.00ศูนย์หัวใจ
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there