แบนเนอร์ 1 แบนเนอร์ 1
พญ. เนสินี เก้าเอี้ยน
พญ. เนสินี เก้าเอี้ยน
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ความชำนาญ
อายุรศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์โรคไต
ภาษา
ไทย, อังกฤษ
ประวัติอื่นๆ

 

การศึกษา

– แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วุฒิบัตร
– วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์

– วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต

 

 

 

 

 

 

ตารางแพทย์
วัน ช่วงเช้า ช่วงบ่าย
อังคาร 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 12:00 13:00 - 19:00
ศุกร์ 08:00 - 12:00 13:00 - 14:00
เสาร์ 09:00 - 12:00 13:00 - 19:00