โรคริดสีดวง

โรคริดสีดวงคืออะไร?

ริดสีดวงคืออาการเส้นเลือดดำบวมภายในทวารหนักซึ่งก่อให้เกิดความปวด คันและเลือดออก โดยมีอยู่สามชนิดหลักคือ External ทิ่เกิดใต้ผิวหนังของรูทวาร Internal เกิดภายในทวารหนักและ Prolapsed คือยืดออกมาจากรูทวาร

ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

ศูนย์ศัลยกรรม

ศูนย์ศัลยกรรม

โรคริดสีดวง

โรคริดสีดวงคืออะไร?

ริดสีดวงคืออาการเส้นเลือดดำบวมภายในทวารหนักซึ่งก่อให้เกิดความปวด คันและเลือดออก โดยมีอยู่สามชนิดหลักคือ External ทิ่เกิดใต้ผิวหนังของรูทวาร Internal เกิดภายในทวารหนักและ Prolapsed คือยืดออกมาจากรูทวาร

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there