โรคหัวใจขาดเลือด

โรคหัวใจขาดเลือด คืออะไร

โรคหัวใจขาดเลือด หรือ โรคหลอดเลือดแดงโคโรนารี หมายถึง โรคที่เกิดจากหลอดเลือดแดงที่เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจตีบหรือตัน ส่วนใหญ่เกิดจากมีการสะสมไขมันอยู่ในผนังหลอดเลือด ส่งผลให้ผนังหลอดเลือดหนาตัวขึ้น และจะทำให้ผู้ป่วยแสดงอาการเมื่อหลอดเลือดแดงตีบมากกว่า 50 เปอร์เซ็น โรคหัวใจขาดเลือดสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม

  • ภาวะเจ็บแน่นหน้าอกคงที่ (Stable angina) หมายถึง กลุ่มอาการที่เกิดจากโรคหัวใจขาดเลือดเรื้อรัง ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเป็นๆหายๆ
  • ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute coronary syndrome) หมายถึง กลุ่มอาการที่เกิดจากหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเฉียบพลัน หรือเจ็บขณะพัก นานกว่า 20 นาที
ศูนย์หัวใจ

ศูนย์หัวใจ

โรคหัวใจขาดเลือด

โรคหัวใจขาดเลือด คืออะไร

โรคหัวใจขาดเลือด หรือ โรคหลอดเลือดแดงโคโรนารี หมายถึง โรคที่เกิดจากหลอดเลือดแดงที่เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจตีบหรือตัน ส่วนใหญ่เกิดจากมีการสะสมไขมันอยู่ในผนังหลอดเลือด ส่งผลให้ผนังหลอดเลือดหนาตัวขึ้น และจะทำให้ผู้ป่วยแสดงอาการเมื่อหลอดเลือดแดงตีบมากกว่า 50 เปอร์เซ็น โรคหัวใจขาดเลือดสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม

  • ภาวะเจ็บแน่นหน้าอกคงที่ (Stable angina) หมายถึง กลุ่มอาการที่เกิดจากโรคหัวใจขาดเลือดเรื้อรัง ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเป็นๆหายๆ
  • ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute coronary syndrome) หมายถึง กลุ่มอาการที่เกิดจากหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเฉียบพลัน หรือเจ็บขณะพัก นานกว่า 20 นาที
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there