ภาวะหัวใจล้มเหลว

ภาวะหัวใจล้มเหลว คืออะไร

ภาวะหัวใจล้มเหลว เป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติของโครงสร้าง หรือ การทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด ทำให้หัวใจไม่สามารถสามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ ซึ่งอาจเกิดจากโรคทางหัวใจและหลอดเลือดอื่นเป็นต้นเหตุได้ เช่นหัวใจขาดเลือดและความดันสูงเป็นระยะเวลานาน โดยความสามารถของหัวใจในการสูบฉีดเลือดจะลดลงไปเรื่อยๆและอาการจะเริ่มแสดงเมื่ออวัยวะต่างๆเริ่มได้รับเลือดที่ไม่เพียงพอต่อการทำงานปกติ โรคหัวใจล้มเหลวเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องอาศัยการรักษาอย่างต่อเนื่องและความร่วมมือของผู้ป่วยในการดูแลตัวเองเพื่อผลการรักษาที่ดี ภาวะหัวใจล้มเหลวจะถูกแบ่งออกเป็น 4 ประเภทตามความรุนแรง จากแค่มีปัจจัยเสี่ยงไปจนถึงการมีอาการค่อนข้างมาก

ศูนย์หัวใจ

ศูนย์หัวใจ

ภาวะหัวใจล้มเหลว

ภาวะหัวใจล้มเหลว คืออะไร

ภาวะหัวใจล้มเหลว เป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติของโครงสร้าง หรือ การทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด ทำให้หัวใจไม่สามารถสามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ ซึ่งอาจเกิดจากโรคทางหัวใจและหลอดเลือดอื่นเป็นต้นเหตุได้ เช่นหัวใจขาดเลือดและความดันสูงเป็นระยะเวลานาน โดยความสามารถของหัวใจในการสูบฉีดเลือดจะลดลงไปเรื่อยๆและอาการจะเริ่มแสดงเมื่ออวัยวะต่างๆเริ่มได้รับเลือดที่ไม่เพียงพอต่อการทำงานปกติ โรคหัวใจล้มเหลวเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องอาศัยการรักษาอย่างต่อเนื่องและความร่วมมือของผู้ป่วยในการดูแลตัวเองเพื่อผลการรักษาที่ดี ภาวะหัวใจล้มเหลวจะถูกแบ่งออกเป็น 4 ประเภทตามความรุนแรง จากแค่มีปัจจัยเสี่ยงไปจนถึงการมีอาการค่อนข้างมาก

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there