โรคไขมันพอกตับ

ไขมันพอกตับ คืออะไร?

โรคไขมันพอกตับ คือ สภาวะที่มีการสะสมของไขมันมากเกินที่ตับ ตับที่มีสุขภาพดีจะมีไขมันสะสมในปริมาณน้อย แต่หากมีไขมันมากกว่า 5-10 เปอร์เซ็นของน้ำหนักตับสามารถส่งผลให้เกิดปัญหานี้ได้ โดยในคนส่วนใหญ่ที่มีภาวะไขมันพอกตับ จะไม่ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อตับ แต่ในบางคน มีการดำเนินของโรคจนทำให้เกิดภาวะตับแข็งได้

การดำเนินของโรค แบ่งออกเป็น 3 ระยะ

  • เนื้อตับเริ่มมีการอักเสบ ทำให้เนื้อตับเริ่มถูกทำลาย
  • พังผืดเข้ามาทดแทนเนื้อเยื่อตับที่ปกติ
  • เมื่อพังผืดปริมาณมากมาแทนที่เนื้อเยื่อตับ ก่อให้เกิดภาวะที่เรียกว่า ตับแข็งขึ้น

ไขมันพอกตับมี 2 ชนิด

  • ไขมันพอกตับที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (Alcohol-induced fatty liver disease) ภาวะนี้จะเกิดในคนที่ดื่มแอลกอฮอล์มาก หมายถึง ผู้หญิงที่ดื่มแอลกอฮอล์ 1 drink ต่อวัน ผู้ชายที่ดื่มแอลกอฮอล์ 2 drink ต่อวัน
  • ไขมันพอกตับที่ไม่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (Non-Alcoholic fatty liver disease) ภาวะนี้มักเกิดโรคที่ทำให้มีการสะสมไขมันในตับมากกว่าปกติ เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง เป็นต้น
ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

โรคไขมันพอกตับ

ไขมันพอกตับ คืออะไร?

โรคไขมันพอกตับ คือ สภาวะที่มีการสะสมของไขมันมากเกินที่ตับ ตับที่มีสุขภาพดีจะมีไขมันสะสมในปริมาณน้อย แต่หากมีไขมันมากกว่า 5-10 เปอร์เซ็นของน้ำหนักตับสามารถส่งผลให้เกิดปัญหานี้ได้ โดยในคนส่วนใหญ่ที่มีภาวะไขมันพอกตับ จะไม่ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อตับ แต่ในบางคน มีการดำเนินของโรคจนทำให้เกิดภาวะตับแข็งได้

การดำเนินของโรค แบ่งออกเป็น 3 ระยะ

  • เนื้อตับเริ่มมีการอักเสบ ทำให้เนื้อตับเริ่มถูกทำลาย
  • พังผืดเข้ามาทดแทนเนื้อเยื่อตับที่ปกติ
  • เมื่อพังผืดปริมาณมากมาแทนที่เนื้อเยื่อตับ ก่อให้เกิดภาวะที่เรียกว่า ตับแข็งขึ้น

ไขมันพอกตับมี 2 ชนิด

  • ไขมันพอกตับที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (Alcohol-induced fatty liver disease) ภาวะนี้จะเกิดในคนที่ดื่มแอลกอฮอล์มาก หมายถึง ผู้หญิงที่ดื่มแอลกอฮอล์ 1 drink ต่อวัน ผู้ชายที่ดื่มแอลกอฮอล์ 2 drink ต่อวัน
  • ไขมันพอกตับที่ไม่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (Non-Alcoholic fatty liver disease) ภาวะนี้มักเกิดโรคที่ทำให้มีการสะสมไขมันในตับมากกว่าปกติ เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง เป็นต้น
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there