โรคกรดไหลย้อน

โรคกรดไหลย้อนคืออะไร

โรคกรดไหลย้อนหรือ Gastroesophageal reflux disease (GERD) คือความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารโดยอาหารและกรดกระเพาะอาหารมีการย้อนขึ้นมาทางหลอดอาหารซ้ำๆ ทำให้รู้สึกระคายเคืองหลอดอาหารและกระทบคุณภาพชีวิต

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

โรคกรดไหลย้อน

โรคกรดไหลย้อนคืออะไร

โรคกรดไหลย้อนหรือ Gastroesophageal reflux disease (GERD) คือความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารโดยอาหารและกรดกระเพาะอาหารมีการย้อนขึ้นมาทางหลอดอาหารซ้ำๆ ทำให้รู้สึกระคายเคืองหลอดอาหารและกระทบคุณภาพชีวิต

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there