โรคเบาหวาน

โรคเบาหวานคืออะไร?

โรคเบาหวาน (Diabetes mellitus) คือกลุ่มโรคเกิดเมื่อร่างกายเราไม่สามารถนำน้ำตาลในกระแสเลือดมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ น้ำตาลในเลือด หรือ กลูโคส(blood glucose) เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญสำหรับการทำงานของเซลล์โดยเฉพาะอวัยวะ เช่น สมอง โรคเบาหวานมีหลายชนิดและทุกชนิดล้วนแต่นำไปสู่ภาวะที่มีน้ำตาลในเลือดสูงเกินค่าปกติ

ฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin) ที่ถูกสร้างจากตับอ่อนมีหน้าที่ช่วยนำกลูโคสเข้าไปในเซลล์และเซลล์จะใช้น้ำตาลกลูโคสเป็นพลังงานในที่สุด หากท่านเป็นโรคเบาหวาน อาจเกิดจากการที่ตับอ่อนไม่สามารถสร้างอินซูลินได้เพียงพอหรือไม่สร้างเลย หรือเซลล์ไม่ตอบสนองต่อกลไกการทำงานของอินซูลิน โรคเบาหวานที่ควบคุมได้ไม่ดีอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงซึ่งอาจอันตรายถึงชีวิต

ชนิดของเบาหวานที่พบได้บ่อยมีดังนี้

 • Pre-diabetes: เป็นภาวะที่กลูโคสในกระแสเลือด แต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่จะถูกวินิจฉัยเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 โดยอาจแนะนำให้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและการรับประทานอาหารโดยยังไม่ต้องใช้ยา
 • เบาหวานชนิดที่ 1 (Type 1 Diabetes) : จัดเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องโดยตับอ่อนจะถูกทำลายโดยภูมิคุ้มกันของตัวเอง โดยจำเป็นต้องติดตามค่าน้ำตาลในเลือดอย่างต่อเนื่องและใช้ยาอินซูลินทุกวัน
 • เบาหวานชนิดที่ 2 (Type 2 Diabetes) : เป็นเบาหวานชนิดที่พบบ่อยที่สุด ซึ่งร่างกายไม่สามารถตอบสนองได้ดีกับการทำงานของอินซุลินหรือสร้างไม่เพียงพอ เบาหวานชนิดนี้อาจต้องพึ่งพาการใช้ยาซึ่งมีกลไกแตกต่างกันออกไปและแพทย์จะแนะนำการรักษาซึ่งเหมาะกับผู้ป่วยเฉพาะราย
 • เบาหวานขณะตั้งครรภ์ (Gestational Diabetes) : เป็นโรคเบาหวานที่เกิดในผู้หญิงตั้งครรภ์และมักจะหายได้เองหลังการคลอด

ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน ยกตัวอย่างเช่น:

 • โรคทางหลอดเลือดและหัวใจ
 • อาการปลายประสาทอักเสบ
 • ความเสียหายต่อไต
 • ความเสียหายต่อตา
 • การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
 • การติดเชื้อที่ผิวหนัง
 • แผลหายช้าและเกิดเนื้อตายที่อาจจำเป็นต้องตัดทิ้ง
ศูนย์รักษาแผลเบาหวาน

ศูนย์รักษาแผลเบาหวาน

ศูนย์อายุรกรรม

ศูนย์อายุรกรรม

โรคเบาหวาน

โรคเบาหวานคืออะไร?

โรคเบาหวาน (Diabetes mellitus) คือกลุ่มโรคเกิดเมื่อร่างกายเราไม่สามารถนำน้ำตาลในกระแสเลือดมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ น้ำตาลในเลือด หรือ กลูโคส(blood glucose) เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญสำหรับการทำงานของเซลล์โดยเฉพาะอวัยวะ เช่น สมอง โรคเบาหวานมีหลายชนิดและทุกชนิดล้วนแต่นำไปสู่ภาวะที่มีน้ำตาลในเลือดสูงเกินค่าปกติ

ฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin) ที่ถูกสร้างจากตับอ่อนมีหน้าที่ช่วยนำกลูโคสเข้าไปในเซลล์และเซลล์จะใช้น้ำตาลกลูโคสเป็นพลังงานในที่สุด หากท่านเป็นโรคเบาหวาน อาจเกิดจากการที่ตับอ่อนไม่สามารถสร้างอินซูลินได้เพียงพอหรือไม่สร้างเลย หรือเซลล์ไม่ตอบสนองต่อกลไกการทำงานของอินซูลิน โรคเบาหวานที่ควบคุมได้ไม่ดีอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงซึ่งอาจอันตรายถึงชีวิต

ชนิดของเบาหวานที่พบได้บ่อยมีดังนี้

 • Pre-diabetes: เป็นภาวะที่กลูโคสในกระแสเลือด แต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่จะถูกวินิจฉัยเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 โดยอาจแนะนำให้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและการรับประทานอาหารโดยยังไม่ต้องใช้ยา
 • เบาหวานชนิดที่ 1 (Type 1 Diabetes) : จัดเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องโดยตับอ่อนจะถูกทำลายโดยภูมิคุ้มกันของตัวเอง โดยจำเป็นต้องติดตามค่าน้ำตาลในเลือดอย่างต่อเนื่องและใช้ยาอินซูลินทุกวัน
 • เบาหวานชนิดที่ 2 (Type 2 Diabetes) : เป็นเบาหวานชนิดที่พบบ่อยที่สุด ซึ่งร่างกายไม่สามารถตอบสนองได้ดีกับการทำงานของอินซุลินหรือสร้างไม่เพียงพอ เบาหวานชนิดนี้อาจต้องพึ่งพาการใช้ยาซึ่งมีกลไกแตกต่างกันออกไปและแพทย์จะแนะนำการรักษาซึ่งเหมาะกับผู้ป่วยเฉพาะราย
 • เบาหวานขณะตั้งครรภ์ (Gestational Diabetes) : เป็นโรคเบาหวานที่เกิดในผู้หญิงตั้งครรภ์และมักจะหายได้เองหลังการคลอด

ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน ยกตัวอย่างเช่น:

 • โรคทางหลอดเลือดและหัวใจ
 • อาการปลายประสาทอักเสบ
 • ความเสียหายต่อไต
 • ความเสียหายต่อตา
 • การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
 • การติดเชื้อที่ผิวหนัง
 • แผลหายช้าและเกิดเนื้อตายที่อาจจำเป็นต้องตัดทิ้ง
Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there