ต้อกระจก

ต้อกระจกคืออะไร

ต้อกระจกคือภาวะที่ผู้ป่วยมีกระจกตาที่ขุ่นมัว จากเดิมที่จะมีลักษณะใส โดยมักเป็นเมื่ออายุมากขึ้นโดยเฉพาะหลังอายุ 40 ปีทุกคน ทั้งนี้เมื่อผู้ป่วยมีภาวะดังกล่าว การทำกิจกรรมต่างๆเช่นการอ่าน การขับรถหรือแม้แต่การมองเห็นใบหน้าและการแสดงออกทางสีหน้าของอีกบุคคลหนึ่งจะทำได้ยากขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในที่สุด โรคต้อกระจกมีหลายชนิด จำเป็นต้องให้จักษุแพทย์ตรวจโดยละเอียดเพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสม

ศูนย์จักษุ

ศูนย์จักษุ

ต้อกระจก

ต้อกระจกคืออะไร

ต้อกระจกคือภาวะที่ผู้ป่วยมีกระจกตาที่ขุ่นมัว จากเดิมที่จะมีลักษณะใส โดยมักเป็นเมื่ออายุมากขึ้นโดยเฉพาะหลังอายุ 40 ปีทุกคน ทั้งนี้เมื่อผู้ป่วยมีภาวะดังกล่าว การทำกิจกรรมต่างๆเช่นการอ่าน การขับรถหรือแม้แต่การมองเห็นใบหน้าและการแสดงออกทางสีหน้าของอีกบุคคลหนึ่งจะทำได้ยากขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในที่สุด โรคต้อกระจกมีหลายชนิด จำเป็นต้องให้จักษุแพทย์ตรวจโดยละเอียดเพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสม

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there