ผ่าตัดมดลูกผ่านทางช่องคลอด

การผ่าตัดมดลูกผ่านทางช่องคลอดคืออะไร

ผ่าตัดมดลูกผ่านทางช่องคลอดเป็นการผ่าตัดเพื่อนำมดลูกออกผ่านทางช่องคลอด โดยวิธีนี้สามารถลดระยะเวลาการอยู่โรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายและหายได้ไวกว่าการผ่าตัดผ่านช่องท้อง หลังจากที่ผ่านำมดลูกออก ผู้ป่วยจะไม่สามารถตั้งครรภ์ได้อีก

ความจำเป็นในการผ่าตัดมดลูก 

การผ่าตัดมดลูกผ่านทางช่องคลอดจะกระทำเพื่อการรักษาปัญหาทางระบบการสืบพันธุ์ผู้หญิง ซึ่งอาจรวมถึง:

 • โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis)

 • มะเร็งชนิดต่างๆ (รังไข่ มดลูก ปากมดลูก ท่อนำไข่)

 • เนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็ง (Fibroids)

 • อาการปวดท้องน้อยเรื้อรัง

ความเสี่ยง

โดยทั่วไปการผ่าตัดด้วยวิธีมีความปลอดภัย อย่างไรก็ตามการผ่าตัดทุกชนิดล้วนมีความเสี่ยง อาทิ เช่น: 

 • เลือดออกปริมาณมาก 

 • ความเสียหายต่อกระเพาะปัสสาวะหรือลำไส้ 

 • การติดเชื้อ

 • ปฏิกิริยาต่อยาสลบ

 • ลิ่มเลือดอุดตันที่ขาหรือปอด

การผ่าตัด

แพทย์ที่รักษาท่านจะประเมินหากท่านควรจะใช้การส่องกล้องหรือใช้หุ่นยนต์เพื่อในการผ่าตัดมดลูกผ่านทางช่องคลอด โดยขั้นตอนทั่วไปคือ: 

 • การตัดเปิดข้างในช่องคลอด

 • เส้นเลือดมดลูกจะถูกบีบรัดและมดลูกจะถูกแยกจากเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน รังไข่และท่อนำไข่

 • มดลูกจะถูกนำออกมาผ่านช่องคลอดและใช้ไหมละลายเพื่อเย็บแผลข้างในท้องน้อย

คลินิกสูติ-นรีเวช

คลินิกสูติ-นรีเวช

ผ่าตัดมดลูกผ่านทางช่องคลอด

การผ่าตัดมดลูกผ่านทางช่องคลอดคืออะไร

ผ่าตัดมดลูกผ่านทางช่องคลอดเป็นการผ่าตัดเพื่อนำมดลูกออกผ่านทางช่องคลอด โดยวิธีนี้สามารถลดระยะเวลาการอยู่โรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายและหายได้ไวกว่าการผ่าตัดผ่านช่องท้อง หลังจากที่ผ่านำมดลูกออก ผู้ป่วยจะไม่สามารถตั้งครรภ์ได้อีก

ความจำเป็นในการผ่าตัดมดลูก 

การผ่าตัดมดลูกผ่านทางช่องคลอดจะกระทำเพื่อการรักษาปัญหาทางระบบการสืบพันธุ์ผู้หญิง ซึ่งอาจรวมถึง:

 • โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis)

 • มะเร็งชนิดต่างๆ (รังไข่ มดลูก ปากมดลูก ท่อนำไข่)

 • เนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็ง (Fibroids)

 • อาการปวดท้องน้อยเรื้อรัง

ความเสี่ยง

โดยทั่วไปการผ่าตัดด้วยวิธีมีความปลอดภัย อย่างไรก็ตามการผ่าตัดทุกชนิดล้วนมีความเสี่ยง อาทิ เช่น: 

 • เลือดออกปริมาณมาก 

 • ความเสียหายต่อกระเพาะปัสสาวะหรือลำไส้ 

 • การติดเชื้อ

 • ปฏิกิริยาต่อยาสลบ

 • ลิ่มเลือดอุดตันที่ขาหรือปอด

การผ่าตัด

แพทย์ที่รักษาท่านจะประเมินหากท่านควรจะใช้การส่องกล้องหรือใช้หุ่นยนต์เพื่อในการผ่าตัดมดลูกผ่านทางช่องคลอด โดยขั้นตอนทั่วไปคือ: 

 • การตัดเปิดข้างในช่องคลอด

 • เส้นเลือดมดลูกจะถูกบีบรัดและมดลูกจะถูกแยกจากเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน รังไข่และท่อนำไข่

 • มดลูกจะถูกนำออกมาผ่านช่องคลอดและใช้ไหมละลายเพื่อเย็บแผลข้างในท้องน้อย

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there