สุขภาพกระดูก

การเสริมสุขภาพกระดูก

กระดูกมีความสำคัญอย่างมากในร่างกาย โดยมีหน้าที่เป็นโครงสร้างของร่างกาย การปกป้องอวัยวะที่สำคัญต่างๆ การเก็บกักแร่ธาตุที่สำคัญเช่นแคลเซียมรวมถึงไขกระดูกที่มีส่วนสำคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดงสำหรับร่างกาย ดังนั้นจึงควรส่งเสริมการสร้างกระดูกในวัยเด็กและดูแลรักษาสภาพกระดูกเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว

ความสำคัญในการดูแลสุขภาพกระดูก

กระดูกมีการสร้างและทำลายพร้อมๆกันตลอดเวลา ในวัยเด็ก กระดูกจะถูกสร้างได้ไวกว่าที่ถูกทำลายดังนั้นมวลกระดูกจึงเพิ่มขึ้นตามการเจริญเติบโต อย่างไรก็ตามเมื่อย่างเข้าวัยผู้ใหญ่อายุ 20 ปีเป็นต้นไป การสร้างกระดูกจะเริ่มช้าลงจนพบปริมาณมวลกระดูกที่สูงที่สุดช่วงอายุประมาณ 30 ดังนั้นจึงมีความสำคัญในการตระหนักรู้เพื่อเสริมสร้างมวลกระดูกตั้งแต่วัยเด็กเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพก่อนวัยอันควร

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกระดูก

 • ปริมาณแคลเซียมที่ได้รับต่อวันจากอาหาร

 • กิจกรรมและการออกกำลังกาย

 • อายุ

 • เพศ

 • การสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 • ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

 • ฮอร์โมน

 • การใช้ยาที่ส่งผลกระทบต่อกระดูกของผู้ป่วย

การดูแลรักษาสุขภาพกระดูกให้แข็งแรง

 • ควรรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยแคลเซียม โดยรับประมาณไม่น้อยกว่า 800-1000 mg ต่อวัน และแบ่งเป็นหลายๆมื้อ

 • รับวิตามินดีที่เพียงพอ เพื่อช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดี การรับแสงแดดจะช่วยให้ร่างกายผลิตวิตามินดีได้ตามธรรมชาติ อาจรับประทานอาหารที่พบวิตามินดีบ้างเช่น ปลาแซลมอน ทูน่า ไข่ อาหารเช้าซีเรียลและนม

 • ออกกำลังกายและมีกิจกรรมในแต่ละวัน เช่นการเดิน วิ่งจ๊อกกิ้ง หรือการขึ้นลงบันได

 • ไม่ควรสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ศูนย์กระดูกและข้อ

ศูนย์กระดูกและข้อ

สุขภาพกระดูก

การเสริมสุขภาพกระดูก

กระดูกมีความสำคัญอย่างมากในร่างกาย โดยมีหน้าที่เป็นโครงสร้างของร่างกาย การปกป้องอวัยวะที่สำคัญต่างๆ การเก็บกักแร่ธาตุที่สำคัญเช่นแคลเซียมรวมถึงไขกระดูกที่มีส่วนสำคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดงสำหรับร่างกาย ดังนั้นจึงควรส่งเสริมการสร้างกระดูกในวัยเด็กและดูแลรักษาสภาพกระดูกเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว

ความสำคัญในการดูแลสุขภาพกระดูก

กระดูกมีการสร้างและทำลายพร้อมๆกันตลอดเวลา ในวัยเด็ก กระดูกจะถูกสร้างได้ไวกว่าที่ถูกทำลายดังนั้นมวลกระดูกจึงเพิ่มขึ้นตามการเจริญเติบโต อย่างไรก็ตามเมื่อย่างเข้าวัยผู้ใหญ่อายุ 20 ปีเป็นต้นไป การสร้างกระดูกจะเริ่มช้าลงจนพบปริมาณมวลกระดูกที่สูงที่สุดช่วงอายุประมาณ 30 ดังนั้นจึงมีความสำคัญในการตระหนักรู้เพื่อเสริมสร้างมวลกระดูกตั้งแต่วัยเด็กเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพก่อนวัยอันควร

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกระดูก

 • ปริมาณแคลเซียมที่ได้รับต่อวันจากอาหาร

 • กิจกรรมและการออกกำลังกาย

 • อายุ

 • เพศ

 • การสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 • ค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

 • ฮอร์โมน

 • การใช้ยาที่ส่งผลกระทบต่อกระดูกของผู้ป่วย

การดูแลรักษาสุขภาพกระดูกให้แข็งแรง

 • ควรรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยแคลเซียม โดยรับประมาณไม่น้อยกว่า 800-1000 mg ต่อวัน และแบ่งเป็นหลายๆมื้อ

 • รับวิตามินดีที่เพียงพอ เพื่อช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดี การรับแสงแดดจะช่วยให้ร่างกายผลิตวิตามินดีได้ตามธรรมชาติ อาจรับประทานอาหารที่พบวิตามินดีบ้างเช่น ปลาแซลมอน ทูน่า ไข่ อาหารเช้าซีเรียลและนม

 • ออกกำลังกายและมีกิจกรรมในแต่ละวัน เช่นการเดิน วิ่งจ๊อกกิ้ง หรือการขึ้นลงบันได

 • ไม่ควรสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there