โรคเบาหวานและการดูแลเท้า

เหตุใดการดูแลเท้าจึงสําคัญสําหรับผู้ป่วยเบาหวาน?

หากคุณมีโรคเบาหวานสิ่งสําคัญคือต้องตรวจสอบเท้าของคุณเป็นประจําว่าคุณมีบาดแผลหรือตุ่มพองที่ไม่หายดีหรือไม่ ภาวะแทรกซ้อนหนึ่งของโรคเบาหวานในเส้นประสาทส่วนปลายอักเสบ ซึ่งผู้ป่วยอาจมีความสามารถในการรู้สึกเจ็บปวดความร้อนหรือความเย็นลดลง การไม่รู้ตัวถึงการบาดแผลแม้ว่าจะเล็กน้อยก็ตาม อาจนําไปสู่การติดเชื้อที่รุนแรงในภายหลัง

ศูนย์รักษาแผลเบาหวาน

ศูนย์รักษาแผลเบาหวาน

โรคเบาหวานและการดูแลเท้า

เหตุใดการดูแลเท้าจึงสําคัญสําหรับผู้ป่วยเบาหวาน?

หากคุณมีโรคเบาหวานสิ่งสําคัญคือต้องตรวจสอบเท้าของคุณเป็นประจําว่าคุณมีบาดแผลหรือตุ่มพองที่ไม่หายดีหรือไม่ ภาวะแทรกซ้อนหนึ่งของโรคเบาหวานในเส้นประสาทส่วนปลายอักเสบ ซึ่งผู้ป่วยอาจมีความสามารถในการรู้สึกเจ็บปวดความร้อนหรือความเย็นลดลง การไม่รู้ตัวถึงการบาดแผลแม้ว่าจะเล็กน้อยก็ตาม อาจนําไปสู่การติดเชื้อที่รุนแรงในภายหลัง

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there