อีสุกอีใส

โรคอีสุกอีใสคืออะไร

โรคอีสุกอีใสเป็นโรคที่แพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วซึ่งก่อให้เกิดโรคโดยไวรัส varicella-zoster (VZV) ซึ่งโดยหลักพบได้ในเด็กแต่อาจติดเชื้อในผู้ใหญ่เช่นกัน อาการจะเริ่มแสดงหลังจากที่รับเชื้อจากผู้ที่ติดเชื้อมาประมาณ 10-21 วันและผู้ป่วยส่วนใหญ่หายได้เองภายใน 2 สัปดาห์ ปัจจุบันมีวัคซีนเพื่อป้องกันโรคอีสุกอีใสและแนะนำให้เด็กฉีด

อาการแสดง

ผื่นตุ่มน้ำใสที่มีอาการคันมากและมีจำนวนมากจะพบได้ประมาณ 10-21 วันหลังจากที่รับเชื้อจากผู้ที่ติดเชื้อมาและอาการมักเป็นอยู่ประมาณ 5-10 วัน อาการที่อาจเกิดขึ้นก่อนผื่นดังกล่าวอาจพบไข้ ปวดหัว ความรู้สึกไม่สบายตัว ปวดเมื่อยตามตัวและไม่อยากอาหาร

ช่วงแรกจะพบจุดสีชมพูหรือแดงซึ่งเกิดที่ไหนก็ได้ในร่างกาย รวมถึงภายในช่องปากและอวัยวะเพศซึ่งอาจมีอาการปวดแผลได้ จากนั้นจุดที่เกิดดังกล่าวจะกลายเป็นตุ่มน้ำใสและมีอาการคันอย่างมากและสามารถแตกได้ ท้ายที่สุดตุ่มน้ำใสจะตกสะเก็ดลักษณะเป็นขุยหรือมีน้ำไหลออกมา

การรักษา

โดยปกติตัวโรคจะหายได้เองและแพทย์อาจแนะนำให้ใช้แค่ยาแก้แพ้ anti-histamine สำหรับบรรเทาอาการคันและรักษาตามอาการ แนะนำให้ผู้ป่วยปฏิบัติตัวดังต่อไปนี้

 • กักตัว งดการไปโรงเรียนและทำงานจนกว่าจุดสีชมพูหรือแดงตกสะเก็ด ใช้ระยะเวลาประมาณ 5 วันหลังจากพบจุดสีชมพูหรือแดง

 • ดื่มน้ำมากๆให้เพียงพอเพื่อป้องกันการขาดน้ำ

 • ใช้ยาพาราเซตามอลและยาแก้แพ้ anti-histamine สำหรับบรรเทาอาการไข้และคันตามความจำเป็น

 • ไม่เกาตุ่มน้ำใส

 • อาบน้ำด้วยน้ำเย็นแล้วจึงซับตัวให้แห้งโดยไม่ถู 

 • หากเด็กมีความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนสูง กุมารแพทย์อาจจ่ายยาฆ่าเชื้อไวรัสเพื่อลดระยะเวลาการติดเชื้อและลดความเสี่ยงการเกิดภาวะแทรกซ้อนตามความจำเป็น

 

เมื่อไหร่ควรพบแพทย์

หากท่านมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจเรื่องการรักษาของเด็ก ติดต่อเพื่อรับการตรวจที่ศูนย์กุมารเวชกรรมและแจ้งล่วงหน้าว่าสงสัยโรคอีสุกอีใส และเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อเพิ่มเติม

ศูนย์กุมารเวชกรรม

ศูนย์กุมารเวชกรรม

อีสุกอีใส

โรคอีสุกอีใสคืออะไร

โรคอีสุกอีใสเป็นโรคที่แพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วซึ่งก่อให้เกิดโรคโดยไวรัส varicella-zoster (VZV) ซึ่งโดยหลักพบได้ในเด็กแต่อาจติดเชื้อในผู้ใหญ่เช่นกัน อาการจะเริ่มแสดงหลังจากที่รับเชื้อจากผู้ที่ติดเชื้อมาประมาณ 10-21 วันและผู้ป่วยส่วนใหญ่หายได้เองภายใน 2 สัปดาห์ ปัจจุบันมีวัคซีนเพื่อป้องกันโรคอีสุกอีใสและแนะนำให้เด็กฉีด

อาการแสดง

ผื่นตุ่มน้ำใสที่มีอาการคันมากและมีจำนวนมากจะพบได้ประมาณ 10-21 วันหลังจากที่รับเชื้อจากผู้ที่ติดเชื้อมาและอาการมักเป็นอยู่ประมาณ 5-10 วัน อาการที่อาจเกิดขึ้นก่อนผื่นดังกล่าวอาจพบไข้ ปวดหัว ความรู้สึกไม่สบายตัว ปวดเมื่อยตามตัวและไม่อยากอาหาร

ช่วงแรกจะพบจุดสีชมพูหรือแดงซึ่งเกิดที่ไหนก็ได้ในร่างกาย รวมถึงภายในช่องปากและอวัยวะเพศซึ่งอาจมีอาการปวดแผลได้ จากนั้นจุดที่เกิดดังกล่าวจะกลายเป็นตุ่มน้ำใสและมีอาการคันอย่างมากและสามารถแตกได้ ท้ายที่สุดตุ่มน้ำใสจะตกสะเก็ดลักษณะเป็นขุยหรือมีน้ำไหลออกมา

การรักษา

โดยปกติตัวโรคจะหายได้เองและแพทย์อาจแนะนำให้ใช้แค่ยาแก้แพ้ anti-histamine สำหรับบรรเทาอาการคันและรักษาตามอาการ แนะนำให้ผู้ป่วยปฏิบัติตัวดังต่อไปนี้

 • กักตัว งดการไปโรงเรียนและทำงานจนกว่าจุดสีชมพูหรือแดงตกสะเก็ด ใช้ระยะเวลาประมาณ 5 วันหลังจากพบจุดสีชมพูหรือแดง

 • ดื่มน้ำมากๆให้เพียงพอเพื่อป้องกันการขาดน้ำ

 • ใช้ยาพาราเซตามอลและยาแก้แพ้ anti-histamine สำหรับบรรเทาอาการไข้และคันตามความจำเป็น

 • ไม่เกาตุ่มน้ำใส

 • อาบน้ำด้วยน้ำเย็นแล้วจึงซับตัวให้แห้งโดยไม่ถู 

 • หากเด็กมีความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนสูง กุมารแพทย์อาจจ่ายยาฆ่าเชื้อไวรัสเพื่อลดระยะเวลาการติดเชื้อและลดความเสี่ยงการเกิดภาวะแทรกซ้อนตามความจำเป็น

 

เมื่อไหร่ควรพบแพทย์

หากท่านมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจเรื่องการรักษาของเด็ก ติดต่อเพื่อรับการตรวจที่ศูนย์กุมารเวชกรรมและแจ้งล่วงหน้าว่าสงสัยโรคอีสุกอีใส และเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อเพิ่มเติม

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there