โรคปัสสาวะเล็ด

อาการปัสสาวะเล็ดคืออะไร

อาการปัสสาวะเล็ดคือภาวะที่สูญเสียการควบคุมของกระเพาะปัสสาวะทำให้เกิดปัสสาวะเล็ดซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยเขินอายเมื่อพบปะผู้อื่น โดยอาการปัสสาวะเล็ดอาจเกิดได้หลายแบบเช่นเมื่อตอนไอหรือจามหรือในกรณีที่เป็นรุนแรงขึ้นอาจรู้สึกปวดปัสสาวะจนทนไม่ไหวจนไม่สามารถไปห้องน้ำได้ทันเวลา

ศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

ศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

โรคปัสสาวะเล็ด

อาการปัสสาวะเล็ดคืออะไร

อาการปัสสาวะเล็ดคือภาวะที่สูญเสียการควบคุมของกระเพาะปัสสาวะทำให้เกิดปัสสาวะเล็ดซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยเขินอายเมื่อพบปะผู้อื่น โดยอาการปัสสาวะเล็ดอาจเกิดได้หลายแบบเช่นเมื่อตอนไอหรือจามหรือในกรณีที่เป็นรุนแรงขึ้นอาจรู้สึกปวดปัสสาวะจนทนไม่ไหวจนไม่สามารถไปห้องน้ำได้ทันเวลา

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there