มะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

มะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

มะเร็งที่พบส่วนใหญ่เป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นได้เองโดยบังเอิญโดยอาจเกิดจากสภาพแวดล้อมที่ผู้ป่วยอยู่เป็นประจำหรือมีโอกาสที่เซลล์แบ่งตัวผิดพลาดและเกิดการกลายพันธุ์ของยีนโดยการเกิดมะเร็งในลักษณะดังกล่าวจะไม่ส่งต่อไปยังลูกหลาน อย่างไรก็ตามมะเร็งบางชนิดอาจเกิดจากการที่ยีนกลายพันธุ์ซึ่งอาจเป็นกรรมพันธุ์จากคนในครอบครัวที่สามารถส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นได้ การตรวจหายีนความเสี่ยงการเกิดมะเร็งรวมถึงการนำประวัติครอบครัวมาประเมินจะสามารถทำให้เกิดการคัดกรองและเฝ้าระวังมะเร็งได้อย่างเหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคลได้

 

ศูนย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ

ศูนย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ

มะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

มะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

มะเร็งที่พบส่วนใหญ่เป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นได้เองโดยบังเอิญโดยอาจเกิดจากสภาพแวดล้อมที่ผู้ป่วยอยู่เป็นประจำหรือมีโอกาสที่เซลล์แบ่งตัวผิดพลาดและเกิดการกลายพันธุ์ของยีนโดยการเกิดมะเร็งในลักษณะดังกล่าวจะไม่ส่งต่อไปยังลูกหลาน อย่างไรก็ตามมะเร็งบางชนิดอาจเกิดจากการที่ยีนกลายพันธุ์ซึ่งอาจเป็นกรรมพันธุ์จากคนในครอบครัวที่สามารถส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นได้ การตรวจหายีนความเสี่ยงการเกิดมะเร็งรวมถึงการนำประวัติครอบครัวมาประเมินจะสามารถทำให้เกิดการคัดกรองและเฝ้าระวังมะเร็งได้อย่างเหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคลได้

 

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there