การตรวจยีน BRCA1 และ BRCA2

การตรวจยีน BRCA1 และ BRCA2 เพื่อค้นหาความเสี่ยงการเกิดมะเร็งหากกลายพันธุ์

ยีน BRCA1 และ BRCA 2 เป็นตัวอย่างของยีนที่เพิ่มความเสี่ยงการเกิดมะเร็งหากกลายพันธุ์โดยทำให้เกิดมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ที่สามารถสืบทอดทางพันธุกรรมได้

ผู้หญิงที่ตรวจพบยีน BRCA1 กลายพันธุ์จะมีความเสี่ยง 56-87% ตลอดชีวิตในการเกิดมะเร็งเต้านมและมีความเสี่ยง 44% ตลอดชีวิตในการเกิดมะเร็งรังไข่ หากตรวจพบยีนกลายพันธุ์ดังกล่าวในผู้ชายจะมีความเสี่ยงการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากอยู่ประมาณ 20%

ผู้หญิงที่ตรวจพบยีน BRCA2 กลายพันธุ์จะมีความเสี่ยง 56-87% ตลอดชีวิตในการเกิดมะเร็งเต้านมและมีความเสี่ยง 27% ตลอดชีวิตในการเกิดมะเร็งรังไข่ หากตรวจพบยีนกลายพันธุ์ดังกล่าวในผู้ชายจะมีความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านม 6% และมะเร็งต่อมลูกหมากอยู่ประมาณ 20%

มะเร็งผิวหนังเมลาโนมาและมะเร็งตับอ่อนอาจเกี่ยวข้องกับการกลายพันธุ์ของ BRCA2 ได้เช่นกัน

ศูนย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ

ศูนย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ

การตรวจยีน BRCA1 และ BRCA2

การตรวจยีน BRCA1 และ BRCA2 เพื่อค้นหาความเสี่ยงการเกิดมะเร็งหากกลายพันธุ์

ยีน BRCA1 และ BRCA 2 เป็นตัวอย่างของยีนที่เพิ่มความเสี่ยงการเกิดมะเร็งหากกลายพันธุ์โดยทำให้เกิดมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ที่สามารถสืบทอดทางพันธุกรรมได้

ผู้หญิงที่ตรวจพบยีน BRCA1 กลายพันธุ์จะมีความเสี่ยง 56-87% ตลอดชีวิตในการเกิดมะเร็งเต้านมและมีความเสี่ยง 44% ตลอดชีวิตในการเกิดมะเร็งรังไข่ หากตรวจพบยีนกลายพันธุ์ดังกล่าวในผู้ชายจะมีความเสี่ยงการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากอยู่ประมาณ 20%

ผู้หญิงที่ตรวจพบยีน BRCA2 กลายพันธุ์จะมีความเสี่ยง 56-87% ตลอดชีวิตในการเกิดมะเร็งเต้านมและมีความเสี่ยง 27% ตลอดชีวิตในการเกิดมะเร็งรังไข่ หากตรวจพบยีนกลายพันธุ์ดังกล่าวในผู้ชายจะมีความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านม 6% และมะเร็งต่อมลูกหมากอยู่ประมาณ 20%

มะเร็งผิวหนังเมลาโนมาและมะเร็งตับอ่อนอาจเกี่ยวข้องกับการกลายพันธุ์ของ BRCA2 ได้เช่นกัน

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there