การตรวจยีนมะเร็งลำไส้ (Colorectal)

การตรวจยีนมะเร็งลำไส้ (Colorectal)

มะเร็งลำไส้เป็นมะเร็งที่เกิดบริเวณลำไส้ใหญ่และหรือทวารหนักโดยมักเริ่มจากติ่งเนื้อขนาดเล็ก (polyps) ที่ก่อตัวขึ้นด้านในของลำไส้

กลุ่มอาการของโรคมะเร็งลำไส้ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมโดยทั่วไปจะแบ่งเป็นสองชนิดคือ Lynch syndrome และ polyposis syndromes โดย Lynch syndrome มีชื่อเรียกอีกแบบคือ hereditary non-polyposis colon cancer (HNPCC) เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีน MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 and EPCAM และกลุ่มอาการดังกล่าวเป็นชนิดที่พบได้บ่อยในมะเร็งลำไส้ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ส่วน Polyposis syndromes จะเกิดจากการก่อตัวของติ่งเนื้อ (polyps) หลายจุดแล้วกลายเป็นมะเร็ง ทั้งนี้ในปัจจุบันมีการรักษาด้วยวิธีต่างๆ เช่น การผ่าตัด การฉายรังสี ยาเคมีบำบัด ยาพุ่งเป้าและยาภูมิคุ้มกันบำบัด

ผู้ใหญ่อายุระหว่าง 45-75 ปีควรได้รับการคัดกรองสำหรับมะเร็งลำไส้และผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเช่นมีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้อาจพิจารณาคัดกรองไวขึ้น

ศูนย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ

ศูนย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ

การตรวจยีนมะเร็งลำไส้ (Colorectal)

การตรวจยีนมะเร็งลำไส้ (Colorectal)

มะเร็งลำไส้เป็นมะเร็งที่เกิดบริเวณลำไส้ใหญ่และหรือทวารหนักโดยมักเริ่มจากติ่งเนื้อขนาดเล็ก (polyps) ที่ก่อตัวขึ้นด้านในของลำไส้

กลุ่มอาการของโรคมะเร็งลำไส้ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมโดยทั่วไปจะแบ่งเป็นสองชนิดคือ Lynch syndrome และ polyposis syndromes โดย Lynch syndrome มีชื่อเรียกอีกแบบคือ hereditary non-polyposis colon cancer (HNPCC) เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีน MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 and EPCAM และกลุ่มอาการดังกล่าวเป็นชนิดที่พบได้บ่อยในมะเร็งลำไส้ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ส่วน Polyposis syndromes จะเกิดจากการก่อตัวของติ่งเนื้อ (polyps) หลายจุดแล้วกลายเป็นมะเร็ง ทั้งนี้ในปัจจุบันมีการรักษาด้วยวิธีต่างๆ เช่น การผ่าตัด การฉายรังสี ยาเคมีบำบัด ยาพุ่งเป้าและยาภูมิคุ้มกันบำบัด

ผู้ใหญ่อายุระหว่าง 45-75 ปีควรได้รับการคัดกรองสำหรับมะเร็งลำไส้และผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเช่นมีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้อาจพิจารณาคัดกรองไวขึ้น

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there