เชื้อราในช่องคลอด

เชื้อราในช่องคลอดคืออะไร?

เชื้อราในช่องคลอดเป็นภาวะที่เกิดการติดเชื้อราโดยเชื้อยีสต์ที่ชื่อ Candida ซึ่งโดยปกติแล้วจะอาศัยอยู่ในร่างกายและบนผิวหนังของเรา ด้วยปัจจัยบางอย่างที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายในช่องคลอดทำให้เชื้อราเจริญเติบโตจนเกิดการติดเชื้อ การใช้ยารักษาเป็นวิธีที่ได้ผลการรักษาที่ค่อนข้างดีและควรให้แพทย์สูตินรีเวชเป็นผู้ปรับใช้ตามผู้ป่วยแต่ละรายไป

คลินิกสูติ-นรีเวช

คลินิกสูติ-นรีเวช

เชื้อราในช่องคลอด

เชื้อราในช่องคลอดคืออะไร?

เชื้อราในช่องคลอดเป็นภาวะที่เกิดการติดเชื้อราโดยเชื้อยีสต์ที่ชื่อ Candida ซึ่งโดยปกติแล้วจะอาศัยอยู่ในร่างกายและบนผิวหนังของเรา ด้วยปัจจัยบางอย่างที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายในช่องคลอดทำให้เชื้อราเจริญเติบโตจนเกิดการติดเชื้อ การใช้ยารักษาเป็นวิธีที่ได้ผลการรักษาที่ค่อนข้างดีและควรให้แพทย์สูตินรีเวชเป็นผู้ปรับใช้ตามผู้ป่วยแต่ละรายไป

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there