วัยหมดประจำเดือน

วัยหมดประจำเดือนคืออะไร

วัยหมดประจำเดือน (Menopause) คือช่วงเวลาที่ประจำเดือนของผู้หญิงหมดลงโดยการวินิจฉัยจะนับว่าเป็นวัยหมดประจำเดือนเมื่อไม่มีประจำเดือนมาครบ 12 เดือน ทั้งนี้เป็นกระบวนการทางธรรมชาติเมื่อมีอายุมากขึ้นและนับว่าเป็นที่สิ้นสุดของวัยเจริญพันธุ์

ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสโตรเจนมีการเปลี่ยนแปลงจึงทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการต่างๆเช่นการร้อนวูบวาบและช่องคลอดแห้ง ภาวะแทรกซ้อนที่อาจตามมาภายหลังรวมถึงโรคหลอดเลือดและหัวใจ กิจกรรมเพศสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปจากอาการช่องคลอดแห้ง การกลั้นปัสสาวะลำบาก กระดูกพรุนและน้ำหนักขึ้น

คลินิกสูติ-นรีเวช

คลินิกสูติ-นรีเวช

วัยหมดประจำเดือน

วัยหมดประจำเดือนคืออะไร

วัยหมดประจำเดือน (Menopause) คือช่วงเวลาที่ประจำเดือนของผู้หญิงหมดลงโดยการวินิจฉัยจะนับว่าเป็นวัยหมดประจำเดือนเมื่อไม่มีประจำเดือนมาครบ 12 เดือน ทั้งนี้เป็นกระบวนการทางธรรมชาติเมื่อมีอายุมากขึ้นและนับว่าเป็นที่สิ้นสุดของวัยเจริญพันธุ์

ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสโตรเจนมีการเปลี่ยนแปลงจึงทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการต่างๆเช่นการร้อนวูบวาบและช่องคลอดแห้ง ภาวะแทรกซ้อนที่อาจตามมาภายหลังรวมถึงโรคหลอดเลือดและหัวใจ กิจกรรมเพศสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปจากอาการช่องคลอดแห้ง การกลั้นปัสสาวะลำบาก กระดูกพรุนและน้ำหนักขึ้น

Emergency
+66 2220 3899

Make an appointment, call an ambulance. Available for service 24 hours a day.

Call Us
+66 2220 7999

Available for service 24 hours a day.

Hospital map
How to get there