แบนเนอร์ 2 แบนเนอร์ 2
แชร์ไปที่

 

การปวดศีรษะไมเกรน (Migraines) จะมีอาการปวดตุบ ๆ อย่างรุนแรงข้างใดข้างหนึ่ง ร่วมกับคลื่นไส้ อาเจียน มีความไวต่อแสง มักมีอาการทางสายตานำก่อนปวดศีรษะ พบได้บ่อยในเพศหญิง

สาเหตุ
มีความผิดปกติเกี่ยวกับสารสื่อประสาท (Serotonin) เป็นสารเคมีช่วยส่งข้อมูลของเซซล์สมอง มีผลต่อการขยายตัวของเส้นเลือด ทำให้เกิดอาการบวมของเซลล์ประสาท ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะ

ประเภทของไมเกรน
1. ไมเกรนที่ไม่มีอาการเตือน (Migraine without aura) พบเป็นกลุ่มใหม่
2. ไมเกรนที่มีอาการเตือน (Migraine with aura) กลุ่มนี้ก่อนปวดศีรษะ จะมีอาการเตือนก่อน เช่น การมองเห็นผิดปกติ มีอาการชาที่มือ แขน รอบปาก เป็นต้น

ลักษณะของอาการปวดมี 4 ช่วง ดังนี้
1. ระยะ Prodrome เป็นระยะก่อนปวดศีรษะ จะมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย หรืออารมณ์เปลี่ยนแปลง
2. ระยะ Aura ผู้ป่วยบางรายอาจจะเห็นแสงกระพริบ
3. ระยะ Headache เป็นระยะปวดศีรษะ ผู้ป่วยจะมีอาการปวดศีรษะด้านใดด้านหนึ่ง
4. ระยะ Resolution ในระยะนี้อาการปวดศีรษะ จะค่อยๆ น้อยลง

การรักษา
ใช้ยาแก้ปวด เช่น แอสไพริน ยาแก้ปวดชนิดที่ไม่มี Steroid
วิธีรักษาโรคไมเกรนด้วยยา มี 4 กลุ่มดังนี้
1. กลุ่ม Tricyclics
2. กลุ่ม Beta-blocker
3. กลุ่ม Calcium channel blockers
4. กลุ่มยากันชัก

บทความโดย :

นพ.พิทยา พิสิฐเวช
ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง