แบนเนอร์ 2 แบนเนอร์ 2
แชร์ไปที่
 
ตรวจโควิด-19 พร้อมให้บริการ
ที่โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง
ราคา 1,700 บาท ( ไม่พบแพทย์)
ต้องการใบรับรองแพทย์ต้องเข้าตรวจแบบพบแพทย์เท่านั้น ชำระค่าบริการเพิ่ม 300 บาท
(Fit to fly ชำระเพิ่ม 500 บาท)
____________________________________________________________________________
 
.
Drive Thru เปิดให้บริการ 8.00 - 16.00 น.  (หรือจนกว่าจะครบจำนวน)
วันนี้ - 31 มีนาคม 2565
 
เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง