แบนเนอร์ 2 แบนเนอร์ 2
แชร์ไปที่

บริการ Hospitel หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ ดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19
โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ ดำเนินการโดย ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป เหมาะสำหรับผู้ที่ตรวจพบเชื้อ (ผู้ติดเชื้อโควิดกลุ่มสีเขียว)
และยังไม่มีสถานพยาบาลที่ต้องการ อาการไม่รุนแรง ไม่มีอาการหรือภาวะเสี่ยงอื่น ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่ซับซ้อน