แบนเนอร์ 2 แบนเนอร์ 2
แชร์ไปที่

 

  • คงไม่มีใครอยากถูกตีตรา หรือถูกเหมารวมไม่ว่าจะในสถานการณ์ไหน
  • แต่สิ่งที่เริ่มมีการเกิดขึ้นบ้างแล้วในช่วงการระบาดของCovid-19 ก็คือ Social stigmata หรือการตีตราทางสังคม
  • Social stigma ที่เห็นได้ชัดคือในการระบาดของ COVID-19 เร่งเร้าให้เกิดการตีตราทางสังคมและพฤติกรรมเลือกปฏิบัติทั้งคนในเชื้อชาติเดียวกัน และต่างเชื้อชาติที่สังคมเข้าใจว่าสัมผัสกับเชื้อไวรัส
  • ผลเสียที่เกิดขึ้นคือการ “กลัว” ที่จะถูกตีตราจากสังคม จึงไม่ยอมมาตรวจ หรือเกิดการแบ่งแยกตัวทางสังคมของกลุ่มคน ทำให้การควบคุมการระบาดยากขึ้น - ทางแก้ของปัญหานี้ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่คือทุกคนล้วนมีบทบาทสำคัญในการแสดงความเห็นอกเห็นใจผู้ได้รับผลกระทบ
  • การเข้าใจโรค และ วิธีการสื่อสารเกี่ยวกับ COVID-19 มีความสำคัญมากๆในการสนับสนุนให้คนในสังคมปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยต่อสู้กับโรคและหลีกเลี่ยงการทำให้ความกลัวและการตีตราทางสังคมแพร่กระจายมากขึ้น
  • ร่วมกันเปิดใจรับ ปรับใจรู้ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม ตอนหน้าเรามาดูสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเพื่อลดการตีตราทางสังคมกันค่ะ หมอแมส
  • ขอบคุณข้อมูลจาก
  • นพ.ปรีชา สุวันเตโช แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมือง
  • ที่มา: WHO , UNICEF, IFRC
เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง
มาตรการดูแลความสะอาดและป้องกันการติดเชื้อของโรงพยาบาลในเครือ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG
มาตรการดูแลความสะอาดและป้องกันการติดเชื้อของโรงพยาบาลในเครือ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ ของโรงพยาบาลในเครือ ด้วยมาตรการดูแลความสะอาดและป้องกันการติดเชื้อ
โดยดำเนินภายใต้มาตรการหลัก
รพ. ธนบุรีบำรุงเมือง ร่วมกับกรุงเทพมหานคร แจกถุงยังชีพ อาหารแห้งและน้ำดื่ม ให้กับประชาชน
รพ. ธนบุรีบำรุงเมือง ร่วมกับกรุงเทพมหานคร แจกถุงยังชีพ อาหารแห้งและน้ำดื่ม ให้กับประชาชน
ย่านฝั่งธน คลองสาน เจริญนคร
กลับบ้านควรสระผมหรือไม่ เพื่อป้องกันโควิด 19
กลับบ้านควรสระผมหรือไม่ เพื่อป้องกันโควิด 19
พวกเราล้วนได้ยินเกี่ยวกับการเน้นย้ำเรื่องการล้างมือ และ การพยายามไม่สัมผัสใบหน้า เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ
แล้วเรื่องเส้นผมล่ะ เราควรทำอย่างไร
เบาหวานไม่เคยเบา แม้ในช่วงเวิร์คฟรอมโฮม
เบาหวานไม่เคยเบา แม้ในช่วงเวิร์คฟรอมโฮม
แม้ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ เวิร์คฟรอมโฮมแต่บางโรคก็ยังคงต้องการการเฝ้าดูแลไม่ต่างจากการไปทำงานนอกบ้าน และอาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษอีกด้วย